În atenţia studenţilor din anii 2 şi 3 licenţă şi anul 2 master – IF

20.10.2017

În atenţia studenţilor din anii 2 şi 3 licenţă şi  anul 2 master – IF

 

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie (CFR) se va face, numai în baza carnetului de student, vizat pentru anul universitar 2017-2018, numai după achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă), numai titularului care va preda vechea legitimaţie CFR, astfel:

Luni  – Joi, orele 10.00-12.00,   SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Legitimaţia se eliberează în termen de 3 zile de la data solicitării.  Solicitantul se va prezenta cu o fotografie tip carte de identitate.

În cazul pierderii legitimaţiei nu se eliberează duplicate.

Eliberarea adeverinţelor de student se face în 3 zile de la completarea acestora la secretariatul facultăţii, pe baza carnetului de student, numai titularului, conform programului:

Luni  – Joi, orele 10.00-12.00,  SECRETARIATUL FACULTĂŢII

 

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master