Carnete, Legitimaţii CFR şi adeverinţe de student (anul 1 – licenţă IF şi master IF)

20.10.2017

În atenţia studenţilor din anul 1

 

Eliberarea carnetelor de student şi a legitimaţiilor de călătorie (CFR) se va face, numai în baza cărţii de identitate, numai titularului, astfel:

Luni  – Joi, orele 10.00-12.00,  SECRETARIATUL FACULTĂŢII

În cazul pierderii legitimaţiei nu se eliberează duplicate.

Eliberarea adeverinţelor de student se face în 3 zile de la completarea acestora la secretariatul facultăţii, pe baza carnetului de student, numai titularului:

Luni  – Joi, orele 10.00-12.00,  SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Legitimaţiile se eliberează studenţilor cu vârsta de până la 26 de ani, conform precizărilor M.E.N.: Adresă M E N


Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master