Doctoranzii care au absolvit studiile universitare de doctorat fără susţinerea tezei în şedinţă publică

29.06.2017

Doctoranzii care au absolvit studiile universitare de doctorat fără susţinerea tezei în şedinţă publică şi care au avut:

  • Perioadă de graţie
  • Întrerupere
  • şi care au susţinut şi promovat cele 2 rapoarte din PCS
  • şi doresc finalizarea studiilor universitare de doctorat până la data de 30.09.2017, vor trimite până la data de 07 iulie 2017 – în vederea verificării conţinutului tezei într-un program recunoscut de CNATDCU – forma electronică a tezei de doctorat, în format doc, la adresele de mail:

valeria.mihaila@uaic.ro

maria.nistor@uaic.ro

Doctoranzii vor depune şi o cerere în acest sens la secretariat. Cererea se găseşte pe site-ul facultăţii şi este avizată de conducătorul ştiinţific.

După primirea raportului de similitudini de la Departamentul Doctorate şi dacă în urma analizei de similitudini detecţia/verificarea nu depăşeşte 25% teza poate fi susţinută în faţa comisiei de îndrumare. Doctorandul va depune o cerere în acest sens la secretariat. Cererea se găseşte pe site-ul facultăţii şi este avizată de conducătorul ştiinţific.

După susţinerea tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare şi dacă teza este acceptată doctorandul o va depune în format printat împreună cu rezumatul tezei şi CV-ul doctorandului:

  • La secretariatul Facultăţii de Istorie – unde va fi înregistrată
  • La Biblioteca Facultăţii de Istorie

Doctorandul va trimite teza de doctorat şi membrilor comisiei de susţinere în şedinţa publică.

Doctorandul înregistrează, la Registratura Universităţii “A.I. Cuza” din Iaşi (parter, corp “A”) cu 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinerea tezei în şedinţa publică, referatele membrilor comisiei. După înregistrare referatele se depun la dosarul doctorandului.

Informaţii suplimentare puteţi găsi la adresa:

Susţinerea tezei de doctorat

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat