TABERE VACANŢA DE VARĂ 2017

19.06.2017

STUDENŢII BENEFICIARI AI LOCURILOR DE TABĂRĂ

  ÎN CADRUL PROGRAMULUI “TABERE STUDENŢEŞTI” ANUL 2017

Nr.crt. Nume şi prenume student Media obţinută în anul precedent de şcolarizare (2015-2016) Media pe semestrul I (anul I) Activitatea depusă în cadru organizat, la diverse manifestări An de studiu 2016-2017 Locaţia Seria
1 GUŢU O. EMA-GABRIELA bursa sociala sem.I+II 16-17 III Costineşti, Corsa IX (25-30.08)
2 CREŢU S. ALEXANDRA-GEORGIANA 10 M I Costineşti VI (10-15.08)
3 AMĂNĂLĂCHIOAIE C. SILVIA-IULIANA 10 M II Pârâul Rece-Predeal VII (15-20.08)
4 DIACONU I. CARMEN 9.40 M I Costineşti, Azur IX (25-30.08)
5 VASILACHE R. MARIUS 8.66 II Costineşti II (21-26.07)
6 RACOVIŢĂ I. CĂTĂLIN 7.91 II Costineşti I (16-21.07)
     Data: 22 iunie 2017

 


STUDENŢII BENEFICIARI AI LOCURILOR DE TABĂRĂ (conform listei finale) SE VOR PREZENTA MIERCURI, 21 iunie 2017, ORELE 13, LA DECANAT, PENTRU A ALEGE UNA DINTRE LOCAŢIILE DISPONIBILE. STUDENŢII VOR PREZENTA CARNETUL DE STUDENT VIZAT LA ZI, CARTEA DE IDENTITATE ŞI O COPIE A CĂRŢII DE IDENTITATE.

Repartizare locuri – tabere 2017 (afişat: 20.06.2017)


Lista finală (afişat: 19.06.2017)


Lista studenţi înscrişi (Afisat: 24.05.2017)


Afisat: 5.05.2017

TABERE VACANŢA DE VARĂ 2017

 

Cererile se depun la Secretariatul Facultăţii în perioada 5–22 mai 2017, orele 10–12, în zilele lucrătoare.

Pot depune cerere studenţii înmatriculaţi la licenţă şi master, învăţământ cu frecvenţă, la buget, în vârstă de până la 35 ani, integralişti în anul universitar 2015-2016, respectiv în semestrul I 2016-2017 pentru anul I.
Pentru cazurile sociale cererea va fi însoţită de documente justificative. Pentru această categorie criteriul de student integralist nu se aplică. Cazuri sociale sunt : studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10000 de locuitori, cei care beneficiază de burse sociale.
Studenţii care au avut activităţi în cadru organizat, al Universităţii, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice, sportive şi de voluntariat vor anexa dovada participării şi CV.

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari de tabere:
–prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, decanul Facultăţii
–prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan
–Chilcoş Pavel-Flavian, student anul I master, Liga studenţilor de la Istorie

În şedinţa Comisiei de selecţie din data de 4 mai 2017 s-au stabilit următoarele:
–repartizarea unui loc pentru cazuri sociale; prioritatea cazurilor sociale este cea menţionată anterior. Criterii de departajare: media anului 2015-2016, respectiv media semestrului I 2016-2017;
–repartizarea numărului de locuri separat pentru studii de licenţă şi studii de masterat, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la buget la fiecare ciclu de studii, adică 3 locuri pentru licenţă şi 2 locuri pentru master;
–au prioritate studenţii care nu au beneficiat de tabără în cadrul unui ciclu de studii (licenţă, master);
–criterii de departajare la medii egale:
–an I licenţă: media de admitere;
–an I master: media anilor de studii din facultate;
–anii II şi III licenţă, anul II master: media semestrului I 2016-2017.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master