TICHETE DE MASĂ

16.03.2017

TICHETE DE MASĂ

Conform Hotărârii Biroului Senatului Universităţii nr. 16A din 16.10.2008 se acordă, la cerere, o masă pe zi la Cantina Titu Maiorescu, studenţilor cu handicap grav şi accentuat.

Studenţii din aceste categorii vor depune dosarul la Biroul Social-Burse (căminul 12, Codrescu, parter).

Dosarul cuprinde:

–copie a cărţii de identitate;

–adeverinţă de student;

–copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;

–cerere de eliberare a tichetelor de masă.

Find more like this: Anunțuri studenți, Licență, Master