În atenţia studenţilor repetenţi sau reînmatriculaţi

27.01.2017

Studenţii repetenţi sau reînmatriculaţi care au discipline promovate în anii anteriori, au OBLIGAŢIA ca până la sfârşitul sesiunii de restanţe (12.02.2017) să completeze cererea de echivalare (care poate fi luată de la secretariatul facultăţii sau descărcată de aici) cu semnatura titularului de curs din anul universitar 2016/2017 pentru fiecare notă şi de a urmări in Esims dacă notele au fost trecute ulterior in cataloagele din anul în curs.
In caz contrar notele nu vor fi recunoscute!

Find more like this: Anunțuri studenți, ID, Licență, Master