CARNETE CUPOANE ACCELERAT 2016

03.11.2016

CARNETE CUPOANE ACCELERAT 2016

 Studenţii anului I studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat se pot prezenta la d-ra Aneta Corciovă – corp H, etaj, Cabinet Desen – pentru ridicarea carnetelor SNCFR cu reducere 50% la accelerat valabile până la data de 31.12.2016.

Distribuirea se face pe baza cărţii de identitate şi a legitimaţiei de student cu reducere pentru transport, în zilele lucrătoare, orele 10 – 12.    

 Studenţii trebuie să aibă încheiat contractul de studii şi fişa semestrială. Cei de la buget trebuie să aibă achitată taxa de înmatriculare, iar cei cu taxă trebuie să aibă achitată prima tranşă a taxei de şcolarizare.

Nu se eliberează carnete SNCFR după împlinirea vârstei de 26 de ani. Studenţii care din cauze imputabile lor repetă anul universitar nu beneficiază de aceste carnete.

În cazul pierderii/distrugerii/furtului carnetului SNCFR nu se eliberează alt carnet.

 

 

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, Licență, Master