Eliberarea adeverintelor R.A.T.P.

21.10.2016

Valabilitatea adeverinţelor RATP este de 7 zile lucrătoare de la data eliberării.                        (afişat: 21.10.2016)


Eliberarea adeverintelor R.A.T.P.
– semestrul I 2016-2017 –

În perioada 10 octombrie–24 noiembrie 2016 se eliberează adeverinţe R.A.T.P. studenţilor bugetaţi de la studii de licenţă, studii de masterat şi doctorat în vârstă de până la 26 de ani.
• Cererea se depune la Corpul H, etaj, Cabinet Desen, dra Aneta Corciovă.
– Studenţii de la studii de licenţă depun cerere în zilele de luni şi marţi, orele 10–12
– Studenţii de la studii de masterat şi doctorat depun cerere joi şi vineri, orele 10–12.
• Adeverinţele se ridică numai de către titular, cu cartea de identitate, în zilele de joi şi vineri, orele 10–12, de la corpul H, etaj, Cabinet Desen.
• Copia xerox a actului de identitate se anexează la începutul semestrului sau în cazul schimbării actului de identitate.
Se eliberează o singură adeverinţă pe lună.
În cazul pierderii nu se eliberează duplicat.

Find more like this: Anunțuri studenți, Doctorat, Licență, Master